Gabinet ONLINE Psychoterapii Anna Markowska

Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, psycholog, pedagog,trener, wykładowca. Nauczyciel języka angielskiego. Manager sprzedaży. Właściciel szkoły MENTALNA ARYTMETYKA

O mnie

 

Mam 42 lat. Z wykształcenia jestem hotelarzem, psychologiem, psychoterapeutą, pedagogiem, Trenerem Technik Pamięci i Koncentracji Uwagi, specjalistą ds. social media, nauczycielem języka angielskiego. Od 20 lat pracuję w zarządzaniu. Zaczynałam w hotelarstwie i gastronomii. Zarządzałam personelem, sprzedażą, reklamą, gospodarka magazynową, szkoleniami pracowników, działem konferencyjnym. Obecnie zarządzam własną firmą szkoleniowo- edukacyjną.


Równocześnie prowadziłam i nadal prowadzę gabinet psychoterapii dla dorosłych, dzieci i młodzieży.
Obecnie rozszerzam działalność terapeutyczną o terapię wirtualne o zasięgu ogólnokrajowym i ogólnoświatowym.

Od 11 lat spełniam się w edukacji.
Byłam współwłaścicielem Szkoły Pamięci i w niej realizowałam się jako Trener Pamięci i Koncentracji Uwagi. Byłam Dyrektor Oddziału i Szkół Policealnych, Medycznych i LO dla Dorosłych.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat prowadziłam szkolenia i warsztaty dla szkół, kadry menadżerskiej oraz seniorów. Były to szkolenia merytoryczne z zakresu sprzętu medycznego oraz szkolenia i warsztaty z umiejętności miękkich. Prowadziłam warsztaty dla dorosłych z kompetencji personalnych i społecznych oraz zajęcia dla dzieci z języka angielskiego i robotyki.

Bardzo lubię pracę z ludźmi i wśród ludzi. Lubię wnosić dobrą atmosferę i sprawiać, że inni się uśmiechają.

Moją pasją jest poszerzać samoświadomość, medytować, poszerzać użyteczną wiedzę którą potem wykorzystuję w pracy na psychoterapii.


Uwielbiam cieszyć się przyrodą i podróżami z moją rodziną.

Prywatnie jestem spełnioną mamą dwójki chłopców oraz szczęśliwą żoną.


Czuję, że osiągnęłam w swoim życiu wszystkie cele jakie sobie wyznaczyłam i dzięki temu mogę dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi.
Zalety SESJI ONLINE 

Bez dojazdów, 

W zaciszu własnego domu lub każdego innego miejsca z Internetem

Bezpieczna aplikacja online

Elastyczne terminy dopasowane do potrzeb Klienta

Wystarczy laptop lub telefon z dostępem do Internetu


Specjalizacje

 • Psychoterapia
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży
 • Psychoterapia uzależnień

 • Psychoterapia par

Choroby

 • depresja
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia osobowości
 • nerwica
 • stres
 • lęki
 • rozwód, separacja
 • kryzys w związku
 • zaburzenia odżywiania
 • kłopoty z nauką
 • agresja i autoagresja

Edukacja

 • Uniwersytet Wrocławski Psychologia
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa Pedagogika
 • Szkoła Psychoterapii
 • Psycholog Dzieci i Młodzieży
 • Certyfikat Trener Pamięci i Koncentracji Uwagi
 • Hotelarstwo
 • FCE język angielski

Znajomość języków

 • angielski


Nagrody i wyróżnienia

 • Certyfikaty Trenerskie
 • FCE język angielki
 • Certyfikat Trener Pamięci i Koncentracji Uwagi
 • MBA  
 • Social Media Manager  
 • Specjalista ds. social media

Profile

Facebook
LinkedIn
Instagram
 

Cennik


Gabinet  wirtualny psychologa, psychoterapeuty online Anna Markowska

kom. 883 686 086
drs.amarkowska@gmail.com

konsultacja psychoterapeutyczna (pierwsza wizyta)  online
200 zł
psychoterapia depresji   online200 zł
coaching  online200 zł
psychoterapia nerwicy  online
200 zł
psychoterapia uzależnień  online200 zł
terapia behawioralna online200 zł
psychoterapia rodzinna  online200 zł
psychoterapia dzieci  online200 zł
psychoanaliza  online200 zł
psychoterapia indywidualna  online200 zł
psychoterapia partnerska  online250 zł
psychoterapia młodzieży  online200 zł
psychoterapia Gestalt  online200 zł
psychoedukacja    online200 zł
terapia uzależnień   online200 zł
konsultacja psychologiczna rodzice  online200 zł
trening umiejętności społecznych dla dzieci  online200 zł
konsultacja psychologiczna (kolejna wizyta)  online200 zł
konsultacja psychologiczna (weekend)   online200 zł


Regulamin Sesji:

Sesja trwa 60 minut.

 1. Płatność za sesję musi nastąpić maksymalnie na dwa dni przed sesją.

2.  Bezpłatna anulacja maksymalnie na dwa dni przed sesją. 

3. Płatna anulacja dzień przed sesją lub w dniu sesji w wysokości kwoty sesji.

4. Płatność za sesję następuje przelewem na konto:

 53 1090 2503 0000 0001 3499 4972, tytułem sesja imię i nazwisko i data sesji.TAJEMNICA ZAWODOWA

Udzielam pomocy na zasadzie poufności, zgodnie z zapisami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa opracowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Punkt 21 i 22 tego kodeksu brzmi:

21.   Psychologa obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową może nastąpić jedynie wtedy, gdy poważnie zagrożone jest bezpieczeństwo klienta lub innych osób. Jeśli jest to możliwe, decyzję w tej sprawie należy dokładnie omówić z doświadczonym i bezstronnym kolegą. Materiały poufne powinny być komisyjnie zniszczone, jeżeli zaistnieją warunki grożące ich ujawnieniem.

22.   Wnikanie w intymne, osobiste sprawy klienta dopuszczalne jest jedynie w takim zakresie, jaki wynika z celów pomocy psychologicznej.

W praktyce oznacza to, że treść rozmów w gabinecie objęta jest tajemnicą, psychoterapeuta zachowuje dla siebie informacje o osobistych sprawach klienta.  Odstępstwo od zasady tajemnicy zawodowej może nastąpić wówczas, gdy klient zgłasza zamiary samobójcze i potrzebna jest szybka interwencja we współpracy ze służbą zdrowia oraz gdy wykazuje inne sygnały które wskazują na zagrożenie jego zdrowia, życia.

DOKUMENTACJA

Dokumentacja psychologiczna przechowywana   oraz informacje zgromadzone w trackie procesu diagnostyczno-terapeutycznego są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Wyjątek stanowią: zagrożenie życia lub zdrowia klienta bądź innych osób z jego otoczenia, narażenie na przemoc. 

Za pisemną zgodą klienta istnieje możliwość:

 • sporządzenia pisemnej opinii psychologicznej w oparciu o informacje z przeprowadzonej diagnozy
 • sporządzenia pisemnego zaświadczenia o udzielonej pomocy psychologicznej
 • włączenia do procesu diagnostycznego lub terapeutycznego osób trzecich (inny członek rodziny, nauczyciel, dodatkowy specjalista itp.)

 

E-mail

drs.amarkowska@gmail.com


Telefon

883686086


Adres

Anna Markowska

cała Polska, cała PolskaFormularz kontaktowy

Wiadomość została wysłana poprawnie.
Wprowadzony kod z obrazka jest nieprawidłowy. Spróbuj ponownie.
Błąd serwera. Wiadomość nie została wysłana, spróbuj napisać bezpośrednio pod adres drs.amarkowska@gmail.com.